Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Tornionseudun Ampujat ry
Y-tunnus: 1585068-1
Osoite: Isolammenkatu 7, 94720 Kemi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

 webmaster@torsa.fi

3. Rekisterin nimi ja kuvaus

Suomisport- palvelu, Tornionseudun Ampujien jäsenrekisteri.

Suomisport on Suomen Olympiakomitean ja suomalaisen urheiluyhteisön yhteinen urheilu- ja liikuntapalvelu. Suomisport- palvelun kautta rekisteröity voi hankkia erilaisia liikunta- ja urheilupalveluja kuten kilpailulisenssejä, vakuutuksia ja seurajäsenyyksiä sekä ilmoittautua erilaisiin tapahtumiin. Henkilö hallinnoi itse omia tietojaan ja rekisterinpitäjä sekä henkilötietojen käsittelijät saavat käyttöoikeuden rekisteröidyn tietoihin ainoastaan määräajaksi, rekisteröidylle ilmoitettuun käyttötarkoitukseen.

Suomisport- palveluun voidaan integroida liikuntaan ja urheiluun liittyviä palveluja. Nämä palvelut hyödyntävät Suomisportin henkilötietoja, jos henkilötietojen käsittelyyn on oikeusperusta. Esimerkiksi kilpailulisenssin henkilötietoja hyödynnetään kilpailujärjestelmässä.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tornionseudun Ampujat käyttää tietoja jäsenmaksujen lähettämiseen ja kilpailujen järjestämiseen.

Suomisport -järjestelmä käyttää tietoja seuraavasti:

Suomisport -palvelun henkilötietojen käsittelijät käyttävät henkilötietoja anonymisoituna tilastotietona. Seurojen jäsentietoa ja liikkusen tietoa käytetään anonymisoituna raportointitietona viranomais-, tilastointi- ja tutkimus- ja liittojen käyttötarkoituksiin.
Pääkäyttäjä käsittelee henkilötietoja virhetilanteiden korjaamista varten. Tietoja kerätään analytiikkatietona Suomisport-verkkopalvelun sekä Suomisport-mobiilin käytöstä. Tietoja käytetään tilastojen laatimiseen sekä palveluiden kehittämiseen. Suomisport -verkkopalvelussa on tietojen keräämisestä lataamalla selaimeesi seuraavan lisäosan: Google Analytics opt-out add-on. Suomisport-mobiilissa on käytössä Firebase Analytics, ossa löydät lisää tietoa Firebase Analytics verkkosivustolta.

Suomisport-palvelu käyttää rekisteröityjän henkilötietoja infformoidakseen rekisteröityneitä itse Suomisportissa tarjolla olevista liikunnallista elintapaa edistävistä asioista, tavaroista tai palveluista.

5. Rekisterin tietosisältö, henkilötunnuksen antamisen perusteet ja henkilötunnuksen käyttö

Suomisport -palveluun rekisteröityneiltä käyttäjiltä kerätään aina seuraavat tiedot: kieli, nimi, henkilötunnus, kansalaisuus, Sportti-ID-numero (järjestelmä luo numeron ensimmäisen rekisteröitymisen yhteydessä yhdessä rekisteröityneen Sporttitilin kanssa) puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite ja maa. Jos rekisteröitynyt henkilö luo alleen huollettavan ja tekee hankintoja huollettavan puolesta, kerää Suomisport vastaavat tiedot huollettavasta.

Palveluun rekisteröidytään sähköpostilla tai matkapuhelinnumerolla. Henkilötunnus pyydetään rekisteröitymisen yhteydessä. Henkilötunnuksen avulla palvelu identifioi yksiselitteisesti rekisteröidyt henkilöt ja luo heille henkilökohtaisen sportti-ID-tunnuksen ja Sporttitilin. Identifiointi on rekisteröityjän oma etu, sillä näin palvelu tunnistaa henkilön ja varmistaa, ettei oma henkilöllisyys mene sekaisin toisen rekisteröityjän kanssa. Henkilötunnuksen kerääminen yksiselitteiseen identifiointiin on palvelussa tarpeellista ja lainmukaista.

Suomisport -palvelun käsittelijät eivät näe eivätkä käsittele rekisteröityjen henkilötunnuksia. Henkilötunnus näkyy vain rekisteröityjälle itselleen sekä Suomisport- järjestelmän Suomen Olympiakomitean pääkäyttäjälle virheiden korjaamista varten.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan jäseneltä itseltään.

7. Tietojen välittyminen

Asioidessaan Suomisport-palvelussa rekisteröityjän henkilötietoja välittyy tai niitä käytetään esimerkiksi vakuutusta hankittaessa tai tietojen siirtyessä kilpailujärjestelmiin. Jokaisen tiedon siirtyminen kerrotaan rekisteröityjälle kyseisen palvelun kohdalla erikseen. Rekisteröityjälle informoidaan siten palvelukohtaisesti henkilötietojen käytöstä ja käsittelystä. Jos tietojen käyttö ei perustu muuhun oikeusperusteeseen, kysytään rekisteröityjältä erikseen suostumus tietojen käyttöön, kyseisen palvelun käyttötarkoituksen mukaisesti.

8. Palveluntarjoajien sitouttaminen tietosuojaan

Teknisen toimittajan kanssa on toimitussopimus, jossa noudatetaan seuraavien sopimusten mukaisia tietoturvan ja tietosuojan sekä henkilötietojen käsittelyn ehtoja IT2015 YSE-yleiset sopimusehtoja (kohta 8) ja sopimus IT2015 ETP-erityisehtoja tietoverkon välityksellä toimitettavista palveluista (kohdat 13 ja 14) sekä IT2018 EHK-yleisehtoja. Palveluntarjoaja täyttää ISO-9001 standardin. MAksupalvelujen tarjoajan kanssa noudatetaan kauppiaan yleisissä sopimusehdoissa kohdassa 10 ”Toiminnallisuus ja tietoturva” sekä yleisissä sopimusehdoissa määriteltyjä mahdollisia muita ehtoja tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä.

Suomisport-palvelujen tarjoajat eli muut rekisterinpitäjät kuten lajiliitot ja seurat, sitoutetaan käyttäjäsitoumuksin Suomisportin tietosuojaperiaatteisiin. Vakuutusyhtiöt tai muut palveluntarjoajat sitoutetaan sopimuksin Suomisportin tietosuojaperiaatteisiin.

9. Tarkastusoikeus

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa. Pyyntö tulee osoittaa yhteyshenkilölle sähköpostilla.

Suomisport-palveluun rekisteröitynyt käyttäjä näkee itse omat tietonsa ja voi hallinnoida ja ylläpitää niitä. Järjestelmän Olympiakomitean pääkäyttäjä voi muokata tietoja virhetilanteiden korjaamisen yhteydessä.

10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistoa

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjauspyyntö tulee tehdä yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen. Virheellinen tieto korjataan mahdollisimman pian korjauspyynnön vastaanottamisesta.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojensa poistoa rekisteristä. Poistopyyntö tulee tehdä yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen. Pyydettäessä tiedot poistetaan rekisteristä mahdollisimman pian pyynnön vastaanottamisesta.

Suomisporttiin integroidulla palvelulla on oikeus rekisteröityjän tietoihin kyseisen palvelun voimassaolon ajan.

Rekisteröityjän Sporttitilin profiilitiedot jäävät Suomisport-järjestelmään. Rekisteröityjä voi muokata omia tietojaan ja/tai pyytää omien tietojen Sporttitilin täydellistä poistoa siirtymäajan puitteissa. Jos rekisteröityjä katsoo, ettei jatkossakaan tarvitse käyttää Suomisportin laajoja urheilupalveluja voi tietojen poistoa pyytää osoitteella: suomisport@olympiakomitea.fi

Viiden vuoden sisällä järjestelmä poistaa automaattisesti passiiviset käyttäjät.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Tornionseudun Ampujien toimintaan ei liity henkilötietojen käsittelyä suoramainontaan, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia eikä markkinatutkimuksia varten.

Suomisport-palvelussa rekisteröity voi halutessaan antaa suostumuksen tietojen käyttämiseen kolmansille osapuolille suoramarkkinointiin.

12. Evästeet

Jos jätät kommentin sivustolle, voit valita nimen, sähköpostiosoitteen ja url-osoitteen tallennuksen evästeeseen. Tämä toiminto lisää käyttömukavuutta, koska lomaketta ei tarvitse täyttää jokaisella kerralla uudelleen kommenttia lisätessä. Evästetieto poistetaan selaimesta vuoden kuluttua.

Mikäli sinulla on tili ja kirjaudut sivustolle asetamme väliaikaisen evästeen, joka päättelee tukeeko selaimesi evästeitä vai ei. Tämä eväste ei sisällä henkilötietoa ja se poistetaan kun selainikkuna suljetaan.

Kun kirjaudut sisään asetamme useita evästeitä, jotka tallentavat kirjautumis- sekä näyttöasetuksesi. Kirjautumisevästeet poistetaan kahden vuorokauden kuluessa, näyttöasetuksiin liittyvät evästeet poistuvat vuoden päästä. Mikäli valitset “Muista minut” kirjautumisen yhteydessä, kirjautumistietojasi säilytetään kahden viikon ajan. Mikäli kirjaudut ulos, kirjautumiseen liittyvät evästeet poistetaan samassa yhteydessä.

Mikäli julkaiset artikkelin tai muokkaat olemassa olevaa tallennamme selaimeen evästeen, joka sisältää muokattavan artikkelin ID:n. Eväste vanhenee yhdessä vuorokaudessa.

13. Muilta sivustoilta upotettu sisältö

Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.

Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.


Tämä on henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n mukainen tietosuojaseloste.