Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Tornionseudun Ampujat ry
Y-tunnus: 1585068-1
Osoite: Isolammenkatu 7, 94720 Kemi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

 webmaster@torsa.fi

3. Rekisterin nimi

Tornionseudun Ampujien jäsenrekisteri.

4.Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Jäsenmaksujen lähettäminen.

5. Rekisterin tietosisältö

Nimi, yhteystiedot, syntymäaika ja sportti-id.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan jäseneltä itseltään.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta mihinkään.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaaliset aineistot säilytetään lukituissa tiloissa.

Rekisterin tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu teknisin ratkaisuin. Tietokantaan pääseminen on rajattu vain välttämättömille henkilöille. Koneet pidetään riittävästi vartioituna.

10. Tarkastusoikeus

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa. Pyyntö tulee osoittaa yhteyshenkilölle sähköpostilla.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistoa

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjauspyyntö tulee tehdä yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen. Virheellinen tieto korjataan mahdollisimman pian korjauspyynnön vastaanottamisesta.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojensa poistoa rekisteristä. Poistopyyntö tulee tehdä yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen. Pyydettäessä tiedot poistetaan rekisteristä mahdollisimman pian pyynnön vastaanottamisesta.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Tornionseudun Ampujien toimintaan ei liity henkilötietojen käsittelyä suoramainontaan, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia eikä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten.


Tämä on henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n mukainen tietosuojaseloste.