Photo by Jordan Madrid on Unsplash

Toimintakäsikirja

Tornionseudun Ampujat ry

1. VISIO

Ampumaurheilu on paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti innostavaa, arvostettua sekä menestyvää. Eri lajeja harjoitetaan nykyaikaisilla suorituspaikoilla ja Tornionseudun Ampujissa on hyvä ja turvallista kasvaa, kehittyä ja viihtyä. 

2. EETTISET LINJAUKSET 

Tornionseudun Ampujat tarjoaa kaikille ampumaurheilusta kiinnostuneille mahdollisuuden harrastaa ja kehittää itseään valitsemassaan lajissa omien kykyjen ja tavoitteiden mukaisesti. Tornionsedun Ampujien toiminta on järjestäytynyttä ja se toimii sääntöjensä mukaisesti noudattaen yhdistyslakia ja muuta yhdistyksen toimintaa koskevaa lainsäädäntöä. 

3. NUORISOTOIMINTA 

Ampumakoulu 

Ampumaurheilukoulu on Suomen Ampumaurheiluliiton (SAL) organisoima ja sen tarkoituksena on tarjota lapsille ja nuorille entistä parempia ja helpommin saavutettavia mahdollisuuksia kokeilla urheiluammuntaa. Ampumaurheilukoulussa opetetaan ilma-aseen turvallinen käyttö heti alusta lähtien. Lisäksi harjoitellaan oikeaoppisen tähtäyskuvan saaminen sekä laukaisutekniikka.

Haulikkokoulu 

Tornion squash-hallilla on vuodesta 2011 asti pidetty haulikkoammuntakoulua lokakuusta maaliskuuhun kahtena iltana viikossa. Osallistujat ovat vuosien varrella olleet 8 – 65 vuotiaita naisia ja miehiä. Haulikkoammuntakoulu sopii siis kaikille ammunnasta kiinnostuneille aloittelijoille ja kokeneemmillekin ampujille. 

4. MUU TOIMINTA 

Torsa osallistuu muiden urheiluseurojen sekä yhteisöjen kanssa järjestettäviin yhteisiin liikuntatapahtumiin. Seuran jäsenillä on mahdollisuus hyödyntää alennettuja kuntosalipalveluita siihen sovitun yhteistyökumppanin kanssa. Seura järjestää kauden aikana useita talkoita toiminnan tehostamiseksi ja olosuhteiden parantamiseksi. Kaikki talkoot ovat jäsenille ja niihin halukkaille avoimia tapahtumia.  

5. KILPAILUTOIMINTA 

Urheilulliset tavoitteet 

Kannustetaan kaikkia harrastajia kilpailutoiminnan pariin, jos kilpaileminen ei kiinnosta niin innostetaan pysymään harrastuksen parissa. 

Kilpailujen järjestäminen

Pyritään järjestämään muutamia isompia kisoja kauden aikana. Kilpailut viedään läpi talkooporukoilla. Joka vuosi on ainakin yksi ranking kisa ja SM-kisoja anotaan muutaman vuoden välein. 

Seuransisäiset kilpailut 

Viikkokilpailuja cup systeemillä eli useampana harjoitusiltana osakilpailuja. 

Muu kilpailutoiminta 

Osallistutaan aktiivisesti kansallisiin ranking ja SM-kisoihin. 

Valmentajat 

Valmentajia koulutetaan tarpeen mukaan, haulikkopuolella valmentajia on jo hyvin. Luotipuolelle aloitetaan koulutus. 

Tuomarit 

Ylituomareita ja 1-tason tuomareita koulutetaan riittävästi, jotta voidaan pitää kisoja etupäässä omilla tuomareilla. 2-taso koulutetaan kaikille  ampumakoululaisille. 

Toimitsijat 

Toimitsijat saadaan kisoihin omasta seurasta kaikkiin siellä vaadittaviin tehtäviin. 

Nuorisokoulutus 

2-tason tuomarikoulutus aloitteleville nuorille, sekä koulutetaan ratakäyttäytyminen ja ennen kaikkea turvallinen käyttäytyminen radalla. Nuoria otetaan mukaan toimintaan heti, kun mahdollista esim. ratavalvojiksi. 

6. ORGANISAATIO 

Hallitus 

Hallituksen muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja. Hallituksen muu jäsenistö ovat lajien edustajat.

Muut 

 • asevastaava
 • jäsenrekisterin ylläpitäjä
 • ratavastaava
 • valmentajat
 • nettisivujen ylläpitäjä (webmaster)

Hallituksen tehtävä 

 • pitää viranomaisrekisterit ajan tasalla
 • hallita sekä hoitaa yhdistyksen varallisuutta
 • laatia toimintasuunnitelma ja seurata sen toteutumista
 • hyväksyä yhdistyksen keskeiset toimintaperiaatteet
 • vuosikokouksen koolle kutsuminen ja seuran tiedottaminen
 • kokoontua tarvittava määrä toimintakautena
 • nimetä henkilöt jotka edustavat seuraa sitä vaativissa tilaisuuksissa
 • nimetä vastuu henkilöt eri tehtäviin 

Nuorisopäällikön tehtävät

Ohjaa kiinnostuneet ohjaaja- ja valmentaja-koulutukseen, ampumakoulujen vetäjien rekrytointi, sekä tarvittavien tilojen hankinta. Järjestää nuorisolle tarvittavat koulutukset esim. tuomarikoulutus. 

7. AMMUNNAN LAJIT   

Haulikko 

Skeet, Trap, Compak Sporting, Fitasc Sporting 

Luoti 

Ilmakivääri, ilmapistooli, pienoishirvi ja kivääri, siluetti, 25m pistooli, practical.

8. AMPUMARADAT 

Laivakankaan ampumaurheilukeskus 

Alueella sijaitsevat haulikko ja luotilajien ulkoradat. 
Ampumaradantie, 95440 Tornio 

Haulikkosimulaattori   

Tornion squash-halli,
Teollisuuskatu 8-10, 95420 Tornio 

Ilma-aserata 

Tornedalsskolan,
Östra Kyrkogatan, Haparanda.
(käynti kirkon puoleiselta sisäpihalta) 

9. TOIMINNAN TAVOITTEET

Saada mahdollisimman paljon harrastajia hienon lajin pariin, madaltamalla aloituskynnystä kaikenikäisille. Lisäksi hyvällä ohjauksella ja valmennuksella mahdollisimman moni uusi harrastaja myös kilpailutoiminnan pariin. 

10. KÄYTÄNNÖN TOIMINTATAPOJA 

 • Luoda kaikille turvallinen toimintaympäristö harrastaa ampumaurheilua.
 • Kehittää ja parantaa rataolosuhteita resurssien mukaan.
 • Antaa kaikille mahdollisuus harrastaa ampumaurheilua omalla tasolla.
 • Palkita juniori ampujat seuran puolesta.
 • Palkita ja muistaa seurassa toimineita talkoolaisia.
 • Tiedottaa eri medioissa seuran toiminnasta.
 • Luoda harrastuksen mahdollisuus myös liikuntarajoitteellisille.
 • Luoda seurasta hyvä mielikuva luotettava toimijana.
 • Järjestä harjoituksia sekä kilpailutoimintaa.
 • Kouluttaa seuran toimijoita valmentajina ja tarjota sitä kautta laadukasta ampumaurheilu valmennusta. 
Kerro kaverille...