Ympäristölupa

Laivakankaan ampumaurheilukeskuksella voimassa oleva ympäristölupa asettaa velvoitteita, kuten ampumamäärien raportointi, ampuma-aikojen noudattaminen ja jätteiden lajittelu.

Ampumamääristä tulee ympäristöluvan mukaisesti pitää kirjaa, mikä koskee kaikkea ammuntaa radoillamme. Laukausmäärät on ilmoitettava aina ammunnan päätyttyä.

Jätteet tulee lajitella ja toimittaa oikeisiin astioihin. Muun muassa kaikki hylsyt tulee kerätä talteen. Luotiaseiden metallihylsyt tulee toimittaa kierrätysastioihin ja haulikonhylsyt niille tarkoitettuihin jäteastioihin. Pahveille on myös omat keräysastiansa.

Voimassa oleva ympäristölupa asettaa ohjeita ja vaatimuksia ratojen käyttöön liittyen. Luvan ehtojen täyttäminen edellyttää myös ratojen käytön valvontaa. Jokainen radan käyttäjä voi omalta osaltaan vaikuttaa siihen, että luvan ehdot tulevat täytettyä ja lupa pysyy myös voimassa.

Kerro kaverille...