Arvot ja Missio

Tornionseudun Ampujat tarjoaa Meri-Lapin alueella monipuoliset puitteet harrastaa urheiluammuntaa. 

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

TorSA tarjoaa kaikille ampumaurheilusta kiinnostuneille mahdollisuuden harrastaa ja kehittää itseään valitsemassaan lajissa omien kykyjen ja tavoitteiden mukaisesti.

Avoimuus, läpinäkyvyys ja rehellisyys

TorSA:n toiminta on järjestäytynyttä ja se toimii sääntöjensä mukaisesti noudattaen yhdistyslakia ja muuta yhdistyksen toimintaa koskevaa lainsäädäntöä.

Yhteistyöhalukkuus ja -hakuisuus

TorSA tuottaa yhdessä alueen kuntien, yritysten, urheiluseurojen, koulujen jne. kanssa alueen asukkaille sekä vierailijoille turvallisia ja terveellisiä kilpailu- sekä harrastusmahdollisuuksia sekä elämyksiä ampumaurheilun parissa.

Turvallisuus

TorSA opastaa kaikkia ampuma-aseiden kanssa tekemisissä olevia turvalliseen ja vastuuntuntoiseen aseenkäsittelyyn sekä tarjoaa ampumaharjoitteluun sitä varten suunnitellun ja rakennetun ympäristön.

Ympäristöarvot

TorSA ottaa kaikessa toiminnassaan huomioon ekologiset ympäristöarvot ja pyrkii minimoimaan toiminnasta aiheutuvia haittoja.

Laaja-alainen kilpailutoiminta ja menestys

TorSA valmentaa, kannustaa ja tukee kaikkien eri ampumalajien, kilpailuluokkien ja harrastajien mahdollisuuksia osallistua ja menestyä kilpailutoiminnassa henkilökohtaisten tavoitteiden mukaisesti aina SM- ja MM-tasolle saakka. TorSA järjestää myös itse vuosittain kansallisia, SM sekä PM -tason kilpailuja.

Tyytyväisyys

TorSA:n toimintaan osallistuvat kokevat harrastuksessaan onnistumisen elämyksiä ja iloista yhdessäoloa viihtyisissä ja tarkoituksenmukaisissa puitteissa.